top of page

MELİH IŞIK 'tan, 2024 GENÇ GİRİŞİMCİLİK DESTEKLERİ

Çoğumuzun bir gün kendi işini kurup, patronu olma gibi bir hayali illaki vardır. Yalnız böyle bir düşünce aklımıza maalesef ki tek gelmiyor. Bu yolun yolcusu olan hepimizin birçok göremediğimiz ve bilmediğimiz sorumluluklarla birlikte gelen bir iş kurma fikri sizi her ne kadar mutlu etse de bilmeniz gereken ve bir iş kurarken dikkat etmeniz temel unsurları, sizlere aktarmak isterim.


Genç Girişimci Desteği

Sermayesi Olmayan Girişimciler İçin Hayati Bir Fırsat

Siz de kendi işinizi kurma hayalleri kuruyorsunuz, ancak yüksek sigorta ve vergi maliyetleri sizi geri çekiyor mu? Türkiye'de devam eden Genç Girişimci Desteği, bu engelleri aşmanıza yardımcı olabilir. 2024 yılında genç girişimciler için sunulan bu destek programı, ülkedeki genç nüfusun ekonomik kalkınmaya sağlayacağı katkıları artırmayı hedeflemektedir.


Genç Girişimci Desteği, 18-29 yaş arasındaki bireyleri kendi işlerini kurmaya teşvik etmek amacıyla çeşitli avantajlar sunmaktadır. Bu avantajlar arasında, vergilendirme dönemlerinde elde edilen kazancın belirli bir kısmının gelir vergisinden muafiyet ve 4b kapsamında sigortalı olanların bağkur primlerinin 1 yıl boyunca devlet tarafından karşılanması yer almaktadır.


2024 yılında devam eden Genç Girişimci Desteği kapsamında sağlanan istisnaları anlamak önemlidir:

 1. Faaliyete geçtiğiniz takvim yılından itibaren 3 vergilendirme dönemi boyunca elde ettiğiniz kazancın yıllık 230.000 TL'lik kısmı, gelir vergisinden istisnadır.

 2. 01/06/2018 tarihinden itibaren 4b kapsamında ilk kez sigortalı olan genç girişimcilerin bağkur primleri, 1 yıl süreyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacaktır.

Bu desteklerden yararlanmak isteyen genç girişimciler için bazı şartları yerine getirmek gerekiyor. Ancak bu şartları yerine getirerek bu fırsatlardan yararlanan genç girişimciler, sadece kişisel kariyerlerini değil, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkılarda bulunma potansiyeline sahipler. Unutmayın, büyük fırsatlar küçük adımlarla başlar!Genç Girişimci Desteği Nedir?

Son yıllarda kendi işletmesini kurup piyasaya girmek isteyen gençlerin sayısı büyük bir artış göstermekte fakat yüksek sigorta ve vergi maliyetleri yüzünden çekingen davranmaktadırlar. Genç girişimci desteği işte bu esnada devreye giriyor. Kendi işini kurmak isteyen 18-29 yaş arasında olan gençler için güzel bir fırsat olan genç girişimci desteği, 3 vergilendirme dönemini ve 1 yıl SGK(4b) primlerinden muaf olmayı kapsıyor.  Genç Girişimci İstisnasından Kimler Yararlanabilir?

Genç girişimci desteği şartları sağlanması durumunda vergi muafiyeti ve bağkur desteği almak mümkündür.

 • İşe başlamanın kanuni süresi içerisinde bildirilmiş olması.

 • Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olması.(Limited şirket ve Anonim şirket hariç)

 • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi.

 • 18 yaşını doldurmuş 29 yaşını doldurmamış olmak.

 • Faaliyetin adi ortaklık veya şahıs şirketi bünyesinde yapılması halinde işe başlama tarihi itibarıyla ortakların tamamının tüm şartları taşıyor olması.

 • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin (ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç olmak üzere) eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması.

 • Mevcut bir işletmeye veya mesleki faaliyete sonradan ortak olunmaması.

Yabancı uyruklu tam mükellef gerçek kişiler de genç girişimci istisnasından yararlanabilir. 


Genç Girişimci Desteğinden Kimler Yararlanamaz?

 • 01/06/2018 tarihinden önce işe başlayan girişimciler,

 • Daha önce vergi mükellefi olan ve başka bir şirkette ortaklığı bulunan girişimciler bu teşvikten faydalanamaz.

 

Genç Girişimci Desteği Teşvik Tutarı


Bu destekten faydalanan genç girişimciler 3 vergilendirme dönemi boyunca 230.000 TL'ye kadar gelir vergisinden muaf tutulup, 1 yıl boyunca da SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır. Girişimcilerin taksitleri düzenli ödemeleri halinde en düşük bağkur primi 2024 yılı itibarıyla indirimli olarak 5900,70 TL olup 12 ay boyunca toplam tutar 70.808,40 TL dir. Dolayısıyla SGK(4b) primleri hazine tarafından karşılanmaktadır. 
Bağkur Genç Girişimci Desteği


Bilindiği üzere, 18/5/2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 22 nci maddesi ile; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin birinci fıkrasına eklenen (k) bendinde;

“31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20 nci maddesi kapsamında genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş ve 29 yaşını doldurmamış olanlardan, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1) numaralı alt bendi kapsamında 1/6/2018 tarihinden itibaren ilk defa sigortalı sayılan gerçek kişilerin primleri, 1 yıl süreyle 82 nci madde uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınır üzerinden Hazinece karşılanır. Adi ortaklıklar ve şahıs şirket ortaklıklarında sadece bir ortak bu fıkra hükmünden yararlandırılır.” 

hükmü yer almaktadır. 
 

18 Yaşından Küçükler Genç Girişimci Desteğinden Yararlanabilir mi?


Yukarıda bahsi geçen konuda SGK açısından baktığımızda, genç girişimci desteği şartlarından faydalanabilmek için gerekli üst yaş sınırı yani 18 yaşını doldurmuş olmak şartı aranmaktadır. Fakat ilgili vergi dairesi açısından verilen özelge de şu şekilde belirtilmiştir ;

“İlgide kayıtlı özelge talep formunda, 21/06/2019 tarihi itibariyle telekominikasyon ekipman ve parçalarının toptan ticareti faaliyetine başladığınızı belirterek Genç Girişimci istisnasından faydalanmak için Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatta bulunduğunuzu ancak, 18 yaşını doldurmamış olmanız nedeniyle tereddüt yaşandığından bahisle bu istisnadan faydalanıp faydalanamayacağınız hususunda Başkanlığımız görüşünü talep etmektesiniz. Mükellefiyet tesis tarihi itibarıyla bilfiil işinizin başında olduğunuz, işin sevk ve idaresinin tarafınızca yapıldığı ve bu durumun nezdinizde yapılan yoklamalarla tutanak altına alındığı anlaşılmış olup 18 yaşından küçük olmanız, adınıza mükellefiyet tesis edilmesi ve bu mükellefiyetle ilgili ödevlerin kanuni temsilciniz tarafından yerine getirilmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmamaktadır. Bu itibarla, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnası başlıklı Mükerrer 20 nci maddesinde sayılan diğer şartları da taşımanız halinde, mezkur istisna hükümlerinden yararlanmanız mümkün bulunmaktadır.”

10 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör
bottom of page